Myterne

Myterne

Der er så mange myter og levn fra gamle dage, om hvordan man lever og træner med sin hund.

Her er et lille uddrag af nogle af myterne skrevet af Betina Sabinsky fra Dogwise for Dyrefondet.


Ønsker du at læse alle myterne på Dyrefondet's hjemmeside, så   

Lad hundene selv finde ud af det. Det er sådan, de finder ud af, hvem der er alfa- eller overhund.


Den holdning møder vi ofte som hundeejere - faktisk så ofte, at mange tror fuldt og fast på, at det er sådan  det er. Men myten kan have ødelæggende konsekvenser for din hund og for din hunds tillid til dig.

Myten begrundes altid med, at hunde er flokdyr og, at deres flokstruktur er hierarkisk, så det ligger i deres natur at ’sætte hinanden på plads’.


Intet kunne være mere forkert!

Du skal irettesætte din hvalp, for det gør dens mor og hvalpen skal kende sin plads i flokken.


Myten om, at du skal irettesætte din hvalp, fordi det gør dens mor også, er een af de mest skadelige.


Myten er gennemgribende ødelæggende for hvalpens følelsesmæssige, fundamentale udvikling. Resultatet er lavt selvværd, mindre selvtillid og selvsikkerhed og mindre nysgerrighed, som ødelægger din hunds motivation og handlekraft.


Alt dette ved vi godt, når det gælder vores børn og det ved hundemor også.


En flok er hierarkisk opbygget, og derfor skal du hele tiden være dominant og vise, at du er lederen.


Det er en af de myter, som gennem tiderne har været mest ødelæggende for relationen mellem hund og menneske. Myten har nemlig igangsat en lavine af undermyter og skabt et næsten kronisk lederskabs- eller alfasyndrom.

Hvad betyder det så for forholdet mellem dig og din hund?

Vi skal ikke være lederen, men i stedet fokusere på et gensidigt samarbejde. Vi vil i kraft af vores position naturligt have den mest ansvarsfulde rolle. Vi er nødt til at bruge metoder, som bygger på tillid og respekt.Når din hund ligger med et kødben eller noget andet lækkert, skal den finde sig i, at du eller dine børn tager det fra den.


Du har helt sikkert hørt påstanden flere gange og du praktiserer den måske ovenikøbet i hverdagen uden at tænke over, at det kan få fatale konsekvenser.


Selvfølgelig har vi nogle gange behov for at tage ting væk fra vores hunde. Det kan være alt fra genstande, som kan være farlige, til mad, som hunden har stjålet. Så det er ikke selve fjernelsen, som er det egentlige problem.


Det er måden, vi gør det på.

Din hund skal have masser af motion hver dag. Den skal køres træt, så den kan være alene uden at ødelægge noget.


Forkert aktivering og stimulering er nogle af de hyppigste årsager til, at hunde udvikler stress og problematisk adfærd. Og får fysiske skader.


Derfor er myten om, at din hund skal have fysisk krævende motion hver dag, så farlig. For tror du på den, vil jeres daglige gåture, boldkast og lege betyde, at din hund ikke alene bliver fysisk overstimuleret, men også mentalt understimuleret.


Resultatet er, at hunden hver dag bliver fysisk overaktiveret og får et alt for højt niveau af adrenalin og kortisol i kroppen.