Ordensregler

Ordensreger til træning

- Jeg træner efter principperne om positiv forstærkning og forståelse


- Jeg accepterer INGEN former for hårdhændet træning


- Hårdhændet træning medfører øjeblikkelig bortvisning. Kursusgebyr tilbagebetales ikke


- Hold oprettes kun ved min. 3 tilmeldte. Vi finder en løsning sammen, hvis dit hold ikke bliver til noget. 


- Husk vand og masser af små godbidder, gerne bløde og lækre. Godbidder kan evt. købes i butikken


- Der er vand i ridehallen og toilet i stalden ved hovedbygningen. Adgang kun efter min anvisning


- Det er ikke tilladt at færdes i de, med PRIVAT-skilte, afmærkede områder. Tag hensyn til stedets private beboere


- Kør forsigtigt på Holevangsvej til og fra træning. Der er både "vilde" dyr, familier og børn på strækningen 


- Medbring poser til at samle pøller op og efterlad dem i spanden til formålet


- Høj-løbske tæver bør ikke træne med. Både af hensyn til tæven, men også de andre hunde.

  Spørg mig til råds, hvis du er i tvivl. Kosttilskuddet Klofyl anbefales mod løbetidslugt


- Benyt altid en fast line til træning. Aldrig Flexi-line


- Pig- og kvælerhalsbånd, næserem og anti-træk-seler må ikke bruges til træning

  

- Hunden skal føres i snor på og omkring træningspladsen


- Lad hunde, der står bundet eller er trukket lidt væk, være i fred. Der er en grund til, de holder sig på afstand


- Fri leg er altid på eget ansvar. Jeg superviserer gerne hvalpeleg efter endt hvalpetræning


- Vi træner også i dårligt vejr. Klæd dig på efter vejret. Medbring håndklæde til tørring af hund


- Meld ALTID afbud, hvis du er forhindret i at møde op. Helst så tidligt som muligt


- Hvis jeg aflyser træning, fremsendes sms på træningsdagen senest kl. 14


- Hold dig altid opdateret via din telefon, hjemmesiden og Facebook


- Resten af familien og ungerne er meget velkomne til træning


- Familie, børn og gæster må ikke forstyrre træningen og de andre kursister


- Har du en diagnose ADHD, PTSD, angst eller andet, så lad mig det vide.

  Så udviser jeg de hensyn, du har bug for og prøver jeg at undgå at overskride dine grænser 


- Kommer I for sent, hold jer da i baggrunden og meld ind, når I er klar. Både du og hunden skal ned i stressniveau


- Du alene er ansvarlig for, at din hund er korrekt forsikret. Tjek med dit forsikringsselskab


- Optages du på holdet inde i et forløb, aftales betaling med mig


- Kursusgebyr er gældende for et helt træningspas.

  Der kompenseres ikke, hvis du er forhindret i at deltage i en eller flere træninger.

  Dog kan anden aftale indgås, ved svær sygdom eller aflivning